Jdi na obsah Jdi na menu
 


Reakce a odpověď janovického ředitele školy na zaslanou právní analýzu paní Hamplové : Je to hnus.

7. 4. 2021
Informovaný souhlas
 
Vážený pane řediteli, vážený pane starosto.
Protože se naše dcera Tereza XX má pravidelně testovat pochybnými čínskými testy,
 
žádáme Vás tímto, abyste si od nás jako rodičů
vyžádali informovaný souhlas ve smyslu § 93 a § 94 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník.
 
Jsme přesvědčeni, že odběr jako takový znamená zásah do integrity člověka mimo případy
stanovené zákonem, (např. zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách) a to nesmí nikdo bez,
souhlasu dané osoby, v případě dítěte (souhlas zákonného zástupce) provést.
Pro náš informovaný souhlas požadujeme:
- informovat o povaze zásahu a možných zdravotních následcích;
- vysvětlení tohoto zákroku včetně jeho technického provedení;
- účel zákroku včetně očekávaných následků a možných nebezpečí;
- dále zdůvodnění, zda přichází v úvahu i jiný postup a pokud ne tak z jakého důvodu;
- přesný popis zacházení s genetickým materiálem, který bude odebrán dítěti;
- a další informace dle zákona.
Do doby, dokud nedostaneme požadované informace, a nebudeme se moci rozhodnout dále,
je škola povinna zajistit pro naše dítě řádné předškolní vzdělávání. Zároveň upozorňujeme, že v případě
provedení odběru bez našeho písemného souhlasu, bude škola plně odpovědná za případné
zdravotní následky a to včetně finančních dopadů na jejich řešení.
V tomto případě bezpodmínečně trváme na písemné komunikaci mezi námi a vedením
školy.
 
S pozdravem
XX, Janovice 
73911
 
 
Odpověď :

Dobrý den, pane XX,

reaguji tímto na Váš mail, ve kterém žádáte školu o "Informovaný souhlas", který má obsahovat Vámi níže uvedené požadavky.

K tomu Vám sděluji následující:

ředitel školy nemá povinnost vydávat zákonným zástupcům Vámi nadefinovaný dokument
většinu informací jste navíc obdrželi již od zástupkyně pro MŠ, se kterou vše konzultuji, a to jak písemnou, tak ústní formou
cituji vyhlášku MŠMT, která je pro nás závazná „Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, zprostředkujte jim informace, které od MŠMT máte,a ujistěte je, že postupujete dle pokynů ministerstva. Není vaší povinností obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. Vaší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání dětí v souladu s platnou legislativou. Rodiče můžete odkázat na informační linky příslušných orgánů (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde pracují vyškolení odborníci, kteří jejich dotazy zodpoví“.
doporučuji shlédnout instruktážní videa na odkazu, který jste dostali v informacích pro rodiče a věřím, že rozptýlí Vaše obavy
Děkuji za pochopení a věřím, že Terezka v pondělí do MŠ nastoupí

VVV - ředitel školy

...

  Reakce a odpověď janovického ředitele školy na zaslanou právní analýzu paní Hamplové : Je to hnus.

 
Čtěte !! : 
 
Dobrý den, pane XX,
ano tuto analýzu paní Hamplové, která se považuje za ochránkyni společenské menšiny a působí tak následné problémy ve společnosti, znám.
My se budeme řídit, jako drtivá většina, nařízeními nadřízených orgánu, jak jsem již citoval dříve.
Tímto považuji naši písemnou korespondenci v této věci, z naší strany, za uzavřenou.
 
Přeji příjemné, klidné a zdravé dny
VVV- ředitel ZŠ a MŠ Janovice, okres Frýdek-Místek,